Loading...

ประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทย์ฯ จัด “อบรมผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แผ่น และผลไม้หยีเชิงปฏิบัติการ”

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตอาหาร เพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน ในหัวข้อ “อบรมผลิตภัณฑ์ผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง ผลไม้แผ่น
และผลไม้หยีเชิงปฏิบัติการ”

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทย์ มธ. ลงนามความร่วมมือ กับ บริษัท ใส่ใจ อะกริคัลเจอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ บริษัท ใส่ใจ อะกริคัลเจอร์ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ระดับคณะ เพื่อทำความร่วมมือทางด้านวิจัย แลกเปลี่ยนนักศึกษา และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก (World Soi Day) เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีจัดการดิน และแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินมากว่า 70 ปี
รายละเอียดเพิ่มเติม
คณะวิทย์ ร่วมกับ มธ. จัด Nobel Laureates: Brideges 2018 หัวข้อ "The Many Frontiers of Physics"

คณะวิทย์ ร่วมกับ มธ. จัด Nobel Laureates: Brideges 2018 หัวข้อ "The Many Frontiers of Physics" โดย เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี 2004 Prof. David J. Gross 

รายละเอียดเพิ่มเติม
วิสัยทัศน์

บูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อสร้างมูลค่าธุรกิจ  จากการเรียนการสอน วิจัย และบริการสังคม

งานวิจัย

งานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ้มเติม
รางวัล

รางวัลที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ

รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครงาน

คณะวิทยาศาสตร์รับสมัครพนักงาน

เพิ่มเติม
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ข่าวประกาศประกวดราคา จัดซื้อ-จัดจ้าง

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับ ป.ตรี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 2

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญ นักศึกษา คณะวิทย์ฯ มธ. "เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ"

ขอเชิญ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 20,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการ (isc)

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบ 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม