ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียม เทอม 2 / 2563

16 มิ.ย. 2021 | ข่าวทั่วไป

ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อรับเงินช่วยเหลือค่าธรรมเนียม เทอม 2 / 2563

ส่งเอกสารที่ scitu_edu@sci.tu.ac.th