คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563

30 พ.ค. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวทุนวิจัยภายใน, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับคณจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทนที่ได้รับการจัดสรร ทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย ตามประกาศของหน่วยวิจัยวิจัยประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม 2563 ดังต่อไปนี้

คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือน พฤษภาคม

คณจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาศักยภาพผลงานวิจัย (Fast Track)
ตามประกาศของหน่วยวิจัยประจำเดือน เมษายน

ศูนย์วิจัยที่ได้รับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนและจัดตั้ง
เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Center of Excellence – CoE)

หน่วยวิจัยที่ได้รับการพิจารณางบประมาณสนับสนุนและจัดตั้ง
เป็นหน่วยวิจัย (Research Unit – RU)