คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนการวิจัย สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564

31 ต.ค. 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายใน, ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถดูประกาศเปิดรับสมัครได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอขอรับทุนวิจัย (ดาวน์โหลดเอกสารข้อเสนอได้ที่ คลิกที่นี่) จำนวน 1 ชุด ได้ที่ คุณเนตรนภัส  จันทร์พ่วง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2563