คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562

23 ก.ย. 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการมอบโล่เชิดชูเกียรติ แก่บุคลากรดีเด่นทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ นิยทศักดิ์ นางสมเวียง แสงสุทธิ และนางมาลัย แก้วกลิ่น ณ ห้องกระจก ชั้น 1 อาคารบรรยายรวม 4

 นางสาวศิริรัตน์ นิยทศักดิ์ บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย

นางสมเวียง แสงสุทธิ บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทลูกจ้างประจำ

นางมาลัย แก้วกลิ่น บุคลากรดีเด่นประจำปี 2562 ประเภทพนักงานเงินรายได้