คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ ในโอกาศได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IUPAC Distinguished Woman in Chemistry or Chemical Engineering 2021

29 มี.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภวรรณ ตันตยานนท์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในโอกาศได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ IUPAC Distinguished Woman in Chemistry or Chemical Engineering 2021

จาก IUPAC ซึ่งเป็น 1 ใน 12 สุภาพสตรีจากทั่วโลกที่ได้รับการคัดเลือกและยกย่องในฐานะที่อาจารย์เป็นนักเคมีสุภาพสตรีที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศในเรื่องงานวิจัย ความทุ่มเทในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาเคมี ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา ทั้งในประเทศและนานาชาติ ตลอดจนความเสียสละทุ่มเททำงานด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อองค์กรและสังคมตลอดเวลาการทำงานของอาจารย์กว่า 40 ปี