คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

18 เม.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (18 เมษายน 2566) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ บริเวณหอพระประจำคณะฯ และโถงชั้น 1 อาคาร บร. 5 โดย มี รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนลี ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ของไทย