ครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 เม.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนาคณะฯ และพิธีสมโภช และเบิกพระเนตร “พระพุทธธรรมศาสดาประชานาถ” องค์พระประธานประจำคณะฯ ขึ้น ณ บริเวณโถงอาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.รังสิต โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี เป็นประธาน และ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม