คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินสนับสนุน การร่วมงานและการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับรางวัล การแข่งขัน APAC HPC-AI Competition งาน SCAsia 2023 ที่ประเทศสิงค์โปร์ ในช่วงเดือน มีนาคม 2566

5 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 4 มกราคม 2566 รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ SCI-TU ศูนย์ลำปาง เข้าพบคุณบุญชู ตรีทอง

.

ในโอกาสที่คุณบุญชู ตรีทอง มอบเงินสนับสนุนโครงการการพานักศึกษาไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับรางวัล จากการแข่งขัน APAC HPC-AI Competition ที่ได้ทำการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ไปแล้วระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทีมนักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ SCI-TU ศูนย์ลำปาง ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับที่ 3 และได้รับรางวัล Best HPC Performance Award

โดยจะเดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรับรางวัล ในงานประชุมวิชาการ Supercomputing Asia (SCAsia) 2023 ที่จะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

.

และในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีฯ ได้นำกระเช้าผลไม้มอบให้คุณบุญชู ตรีทอง ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566 อีกด้วย