“ค่ายแบกเสบียงไปเคียงน้อง @บ้านหนองระเวียง” ค่ายสร้างโดยคณะกรรมการนักศึกษา SCI-TU ณ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

25 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

“ค่ายแบกเสบียงไปเคียงน้อง @บ้านหนองระเวียง”
ค่ายสร้างโดยคณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อีก 10 คณะฯ
ระหว่างวันที่ 4 – 8 มกราคม พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านหนองระเวียง ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ผศ.ดร.สุพัตรา สุภาวงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวถึงค่ายสร้างในครั้งนี้ว่า
“ค่ายสร้างครั้งนี้…ไม่ได้สร้างแค่กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ แต่ยังสร้างมิตรภาพ สร้างรอยยิ้ม สร้างประสบการณ์ที่ดี ทั้งผู้ให้และผู้รับ”

นายสมาทาน ทองวัฒนะนันท์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษา SCI-TU

นายสมาทาน ทองวัฒนะนันท์ ประธานคณะกรรมการนักศึกษา SCI-TU กล่าวถึงค่ายสร้างในครั้งนี้ว่า

ที่ผ่านมาคณะของเรามีค่ายสร้างมาตลอด แต่ด้วยการแพร่ระบาดของโควิด 19 ทำให้งดจัดค่ายไปถึง 2 ปี ปีนี้ก็อยากให้เด็กในคณะได้ออกไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม นำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการให้กับโรงเรียน ไปจุดประกายความฝันให้น้องๆ

โรงเรียนบ้านหนองระเวียง เป็นโรงเรียนที่น่าสนใจ เพราะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตัวอำเภอเมือง แต่กลับขาดการพัฒนา เหมือนโรงเรียนที่อยู่ในแหล่ง ทุรกันดาร เลยอยากไปดูว่าเหตุใดถึงได้เป็นแบบนั้น และเหตุผลที่ 2 คือผู้อำนวยการโรงเรียน บอกว่าอยากให้เรามาจุดประกายความคิดเด็กๆ ไม่อยากให้เด็กๆ ถูกหลงลืมไปจากสังคม

.

.

ได้ปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาด ทาสีทั้งภายนอกและภายใน จัดทำบอร์ดความรู้ต่างๆ ทำความสะอาดห้องน้ำ สนามกีฬา รวมถึงสร้างความรู้ มีการนำความรู้ที่ได้เรียนมา มาประยุกต์ใช้สอนน้องๆ สร้างความสุข มีกิจกรรมจับฉลากของขวัญ โดยเป็นของขวัญของชาวค่าย มีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ที่ทำร่วมกับน้องๆ

ความคาดหวังตอนแรก คือแค่ไปปรับปรุงสถานที่ให้โรงเรียนน่าอยู่ขึ้น มอบความรู้ต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆในมหาวิทยาลัยมากขึ้น สิ่งที่ได้รับกลับมามากกว่าที่คิดไว้มาก นอกจากจะปรับปรุงอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้ว ยังมีในเรื่องของนามธรรม ทำให้ผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ทำให้เค้าหันมาสนใจ สร้างแรงกระตุ้นว่าโรงเรียนกำลังมีปัญหาอยู่ จากการที่นักศึกษาของเราเข้าไปจัดการ สร้างความสุข สร้างกำลังใจให้กับน้องๆ ให้เค้ารู้สึกว่าเค้าก็คือกำลังของประเทศ ที่สำคัญเหมือนกัน ไม่ได้ถูกทอดทิ้ง ไม่ได้ถูกหลงลืมจากสังคม

.

.

ถ้าสถานการณ์ในปีหน้าปกติดี เชื่อว่าค่ายสร้างของคณะฯ เราจะเป็นจุดเริ่มต้นของเด็กในคณะฯ ที่จะเริ่มทำงานด้านจิตอาสา ให้หันมาสนใจปัญหาด้านโครงสร้างต่างๆ ทำให้อนาคตที่จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเราไป จะได้รู้ถึงปัญหา ต้นตอต่างๆ และนำความรู้ที่ได้เรียนนำไปแก้ปัญหาให้กับสังคมต่อไป

.