ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร (แนน)

8 ต.ค. 2021 | Blog

“ขอบคุณการเรียนวิทยาศาสตร์ที่สอนให้รู้จักคิดอย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ รวมถึง DNA ของธรรมศาสตร์ที่สอนให้รักประชาชนและทำงานด้วยอุดมการณ์ที่เสียสละ ทำให้เรามีความสุขกับการทำงาน ที่ได้ใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อพัฒนาตัวเองและช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป”

ดร.พัณณ์ชิตา เวชสาร
รุ่นพี่จากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU