ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565

7 ต.ค. 2022 | ข่าวทุนการศึกษา

รับสมัครทุนภัยพิบัติ ปีการศึกษา 2565
(แก้ไขข้อมูล 15 ส.ค.)
นักศึกษาป.ตรี “โครงการพิเศษ” ก็สมัครได้
อ่านรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/…/1TB5aHoLRIOhqAqmWhgImOj1WwAU…