เปลี่ยนภาษา:  English

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนสุขุปัญญารักษ์

ดูข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนสุขุปัญญารักษ์

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา กองทุนสุขุปัญญารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2563
ยื่นใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย งานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3

รายละเอียด และใบสมัคร ทุนมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่