ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดการเรืองแสงและไลฟ์ไทม์ของการเรืองแสงพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 พ.ย. 2021 | ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง