เปลี่ยนภาษา:  English

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2563

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย