เปลี่ยนภาษา:  English

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

ดูข่าวและกิจกรรมทั้งหมด

ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม และการมอบรางวัลได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/TAyBmYAbyWk6Yqdp9
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประกาศผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย