ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา SCI TU กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “การต่อยอดผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา สู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน”

24 ม.ค. 2024 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 23 มกราคม 2567 ฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SCITU) กิจกรรมเสวนาในหัวข้อ

“การต่อยอดผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาสู่เกษตรกรชาวสวนทุเรียน”

โดยได่รับเกียรติจาก รศ. ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ นักวิจัย SCI TU ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการผลักดันและถ่ายทอดองค์ความรู้และทรัพย์สินทางปัญญาสู่สังคมเกษตรกรไทย

คุณชัยนรินท์ ธีรเดชไชยนันท์ สวนปลายกิ่งไผ่ จ.สุราษฎร์ธานี คุณศิวนาถ เพ็ชรสุวรรณ สวนอลิษา จ.นนทบุรี และคุณสุชาติ วงษ์สุเทพ สวนเกษตรไฮเปอร์ จ.ปราจีนบุรี ตัวแทนจากกลุ่มเกษตรกรชาวสวนทุเรียน มาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในมุมมองของผู้ใช้ผลงานวิจัย

🎥 สามารถชมกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง