พลาดไม่ได้กับหลักสูตรฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรกและมีแห่งเดียวในประเทศไทย “สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์”

8 ต.ค. 2021 | Blog

พลาดไม่ได้กับหลักสูตรฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ที่แรกและมีแห่งเดียวในประเทศไทย “สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์”

อยากสร้างนวัตกรรมใหม่ด้วยความคิดสร้างสรรค์พัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้ไปไกลมากขึ้น สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์เน้นสร้างความรู้สู่การนำไปใช้จริง การเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติงานจริง กับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในรูปแบบปฏิบัติเน้นโปรเจคย่อยในแต่ละวิชา

ต่อยอดฝึกงานกับองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เป็นเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดสาขาวิชาที่ : https://bit.ly/3uTu2bP

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU