ภาพบรรยายกาศ Sci-Tech Influencer Talk “นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการ ฝีมือคนไทย สู่อุตสาหกรรมไทยในอนาคต” โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ซีทีเอเชีย โร โบติกส์ จำกัด ผู้สร้างหุ่นยนต์ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

16 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

📷ภาพบรรยายกาศ Sci-Tech Influencer Talk
“นวัตกรรมหุ่นยนต์บริการ ฝีมือคนไทย สู่อุตสาหกรรมไทยในอนาคต”

โดย คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท ซีทีเอเชีย โร โบติกส์ จำกัด ผู้สร้างหุ่นยนต์ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาก SC301
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ห้อง S106 บร.5

จัดโดย โครงการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่