มาศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวัสดุที่ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ อีกหนึ่งสาขาที่น่าสนใจ

8 ต.ค. 2021 | Blog

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านวัสดุ อีกหนึ่งสาขาวิชาที่น่าสนใจ พัฒนาต่อยอดนวัตกรรมด้าน วัสดุก่อสร้าง เซรามิก โลหะ แก้ว ไปจนถึงวัสดุอื่นที่น่าสนใจ เรียนรู้ทางด้านกระบวนการผลิตและพัฒนาวัสดุใหม่ๆ และการประยุกต์ใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานของธุรกิจได้ สาขานี้มีตำแหน่งงานรองรับทั้งนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์หรืองานราชการ รัฐวิสาหกิจ

ดูหลักสูตรได้ที่ : https://sci.tu.ac.th/matsci-th

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU