รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU นำทีมผู้บริหาร ร่วมรดน้ำดำหัวท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566

11 เม.ย. 2023 | ข่าวทั่วไป

.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 รศ. ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดี SCI-TU นำทีมผู้บริหาร (รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี) ร่วมพิธีรดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์ เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2566 🙏🏻

ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดย สถาบันไทยคดีศึกษา ณ อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.