รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารเข้าพบ รศ.ดร.ไพรัช อุศุภรัตน์ ผอ.สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน และมอบกระเช้าขนมเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566

4 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (วันที่ 4 มกราคม 2566) รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมผู้บริหารเข้าพบ รศ.ดร. ไพรัช อุศุภรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน รวมถึงการส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานที่สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง

และในโอกาสนี้ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล คณบดีฯ ยังได้เป็นตัวแทนมอบกระเช้าขนมจาก Bake@Dome เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2566