รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในตําแหน่งซึ่งเป็นสาขาและ ระดับคุณวุฒิที่ขาดแคลนตําแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2567

8 ก.ค. 2024 | ข่าวรายการรับสมัครงาน