รู้จักสุดยอด อาหารว่างฟิวชั่น น้ำพริก x แซลมอน

8 ต.ค. 2021 | Blog

รู้จักสุดยอด อาหารว่างฟิวชั่น น้ำพริก x แซลมอน

อาหารว่างเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมที่ลงตัวทั้งเรื่องคุณค่าทางโภชนาการและความอร่อย เพื่อน ๆ หลายคนอาจจะเคยกินน้ำพริกมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็น น้ำพริกปลาทู น้ำพริกปลาร้า ฯลฯ แต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยได้ลองน้ำพริกปลาแซลมอนเพื่อสุขภาพอย่างแน่นอน

รสชาดของอาหารไทยที่เป็นที่ถูกปากของคนทั่วโลกได้มาผสมผสานอย่างลงตัวกับปลาแซลมอน เนื้อปลาที่ไม่ว่าจะช่วงไหนก็ได้รับความนิยมอยู่ตลอด แซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกพร้อมข้าวพอง แบรนด์ ซิสลี่ (Zizzly) จึงเป็นสุดยอดอาหารว่างฟิวชั่นที่รสชาดลงตัวเหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ แต่ยังคงต้องการอาหารเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ จุดเด่นสำคัญของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาแซลมอนเพื่อสุขภาพนั้น มีความแตกต่างกับผลิตภัณฑ์น้ำพริกชนิด อื่น ๆ คือ เป็นอาหารว่างในรูปแบบแซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกที่เสริฟพร้อมกับข้าวพอง มีความโดดเด่นทางคุณค่าทางโภชนาการ แร่ธาตุ และวิตามิน รวมถึง โอเมก้า-3 โอเมก้า-6 โอเมก้า-9 จากเนื้อปลาแซลมอน และงาขี้ม้อน อีกทั้งยังลดปริมาณน้ำตาล เนื่องจากการใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาล ไม่เติมวัตถุกันเสีย ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภค บรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์พร้อมรับประทาน ง่ายต่อการพกพา กินอิ่มพอดีมื้อ มีอายุการเก็บรักษายาวนาน เหมาะกับการพกพาไปกินในที่ต่าง ๆ อีกด้วย

แซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกพร้อมข้าวพองเป็นผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยที่ผู้ประกอบการได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปใช้จริงในกระบวนการผลิต และสร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่ต่อยอดจากสินค้าหลักเดิมที่บริษัทผลิตอยู่แล้วคือ น้ำพริก ได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยยังคงใช้อุปกรณ์การผลิตที่มีอยู่แล้วเดิมในโรงงาน ใช้แรงงานกลุ่มเดิม เพิ่มเติมไลน์การผลิต ทำให้สินค้าน้ำพริกมีความหลากหลายในรูปแบบของการรับประทานมากขึ้น และเป็นการสร้างฐานกลุ่มลูกค้าใหม่ที่เป็นวัยรุ่น และวัยทำงานที่มองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณประโยชน์ ดีต่อสุขภาพ หาซื้อง่าย และสะดวกพกพา

ผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจาก ผศ.ดร.กฤติยา เขื่อนเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ที่ได้นำความรู้มาพัฒนางานวิจัยจนได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ โดยทีมวิจัยได้รับโจทย์จาก Innovative House ในการพัฒนาสูตร กระบวนการผลิต การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด และ Upscale กับผู้ประกอบการ บริษัท พี.พี.เอ็น. ฟู้ดส์ จำกัด (น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ) เป็นผลงานที่ได้สร้างองค์ความรู้สู่เชิงพาณิชย์ ร่วมกับทีม Food Safety และทีมการตลาด ภายใต้ “โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง”ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
แซลมอนสเปรดสูตรน้ำพริกพร้อมข้าวพอง คือ “งานวิจัย ขายได้ เป็นจริง” ที่ได้รับรางวัลนี้เป็นผลงานวิจัยที่ทำงานร่วมกัน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้ประกอบการ บริษัท พี.พี.เอ็น. ฟู้ดส์ จำกัด (น้ำพริกมินิรุ่งเจริญ)

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU #SCITUxBusiness