วันที่ 14-15 มกราคม 2566 ทีมบริหาร และเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1

16 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

วันที่ 14-15 มกราคม 2566 ทีมบริหาร และเลขานุการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมประชุมโครงการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1