สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาจัดงานวันเด็กให้กับนักเรียน โรงเรียนแดเคอระคี จ.ตาก

16 ม.ค. 2023 | ข่าวทั่วไป

เมื่อวันเด็ก (14 มกราคม 66) ที่ผ่านมา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน SCI-TU และนักศึกษาจากสถาบันอื่น รวมตัวกันไปทำกิจกรรมจิตอาสาจัดงานวันเด็กให้กับนักเรียน

โรงเรียนแดเคอระคี ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก