สุขสันต์ วันสงกรานต์ 2565

14 เม.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

.

ขออำนาจคุณพระพุทธธรรมศาสดาประชานาถ
พระประธานประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จงดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบโชคดี
ปลอดภัย ไร้โรคภัย ตลอดไป

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์