หน่วยวิจัยด้านพลังงานชีวภาพและการเร่งปฏิกิริยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13 ก.ค. 2022 | Uncategorized

หน่วยวิจัยด้านพลังงานชีวภาพและการเร่งปฏิกิริยาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวหน้าหน่วยวิจัย : รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป สามารถ

ชื่อสมาชิกในหน่วยวิจัย :

(1) ผศ. ดร.สุวดี ก้องพารากุล