อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากรอบรมแอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกอาคาร ที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิก เหตุเพลิงไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

7 ก.ค. 2021 | ข่าวทั่วไป

บ่ายวันนี้ (7 กรกฎาคม 2564) รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ได้รับเชิญจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นวิทยากรอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นสำหรับบันทึกพิกัด GPS และรูปภาพอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดด้วยเหตุไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว ให้กับวิศวกรอาสา เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการลงสำรวจอาคารที่ได้รับผลกระทบด้านโครงสร้างวิศวกรรมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าบ้านหรืออาคารพัก

ทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้ (8 กรกฎาคม 2564) วิศวกรอาสา จะร่วมกันลงพื้นที่สำรวจอาคารที่อยู่อาศัยที่แจ้งความประสงค์ให้เข้าสำรวจกว่า 180 หลังคาเรือน จากการที่ได้รับผลกระทบจากแรงระเบิดและความร้อนจากไฟไหม้ และวิศวกรอาสาจจะใช้แอพพลิเคชั่นช่วยการบันทึกการเข้าสำรวจในครั้งนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดย ผศ.ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

.