เชิญชวนสร้างบุญ ต่อยอดการศึกษา “ทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

25 ม.ค. 2023 | Uncategorized

.

🛎เชิญชวนสร้างบุญ ต่อยอดการศึกษา “ทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

ลดหย่อนภาษี ✖️2️⃣ เท่า

”ร่วมมอบโอกาส สร้างกำลังคน มีคุณภาพ มีคุณธรรม รับใช้สังคม”

📮ขั้นตอนการบริจาค

1. บริจาคผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขา ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
เลขบัญชี 091-0-48557-2
ชื่อบัญชี ทุนเพื่อการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มแสดงความจำนงบริจาคเงิน พร้อมทั้งแนบหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ผ่านทาง google form : https://forms.gle/hYfQZAR5Zy2sU1u59

3. คณะฯ ดำเนินการออกใบเสร็จ และจัดส่งใบเสร็จพร้อมหนังสือขอบคุณให้กับผู้มีจิตศรัทธาที่บริจาคเงิน

#ใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้2เท่า

☎️ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 025644491 งานวิชาการและกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ.

.