เปลี่ยนภาษา:  English

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีฉุกเฉิน

ดูข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีฉุกเฉิน

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนช่วยเหลือเพื่อการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีฉุกเฉิน

ยื่นใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย งานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3

รายละเอียด และใบสมัคร คลิ๊กที่นี่