เปลี่ยนภาษา:  English

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

ดูข่าวทุนการศึกษาทั้งหมด

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

เปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2020

ยื่นใบสมัครและสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณกรรณิการ์ วงศ์ไทย งานวิชาการและกิจการนักศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563

รายละเอียด และใบสมัคร คลิ๊กที่นี่