เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8 ต.ค. 2021 | Blog

เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับผู้ที่อยากพัฒนาตนเอง เสริมความรู้มุมมองใหม่ ด้วยหลักสูตรหลากหลายและเข้มข้นทั้งทางวิชาการและการวิจัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาโท : http://bit.ly/3cebg8F
ดูข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติมหลักสูตรปริญญาเอก : http://bit.ly/39Ygt36

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
02-564-4440 ต่อ 2056
www.sci.tu.ac.th

#SCITU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #TU #ปริญญาโท #ปริญญาเอก