โครงการสืบสานประเพณีไทย “พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2565

5 เม.ย. 2022 | ข่าวทั่วไป

วันนี้ (5 เมษายน 2565) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์” ขึ้น โดยมี รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี เป็นประธานในพิธี รวมทั้งยังมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้