สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เปิดรับข้อเสนอทุนกลุ่มบริหาร RDI (Research Development Innovation Management) ตามกรอบวิจัยที่เป็นวาระแห่งชาติ

18 Sep 2020 | ข่าวทุนวิจัยภายนอก, ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่ และสามารถยื่นข้อเสนอได้ตลอดทั้งปี