ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

18 Nov 2020 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

ผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถดาวน์โหลดภาพกิจกรรม และการมอบรางวัลได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/TAyBmYAbyWk6Yqdp9

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประกาศผลการแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย