คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต งดติดต่อราชการ ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2564

9 Jan 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตงดติดต่อราชการ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564.ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 17.กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อตามช่องทางที่แจ้งในแบนเนอร์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้