การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นกรณีพิเศษ ผ่านระบบ SCI-TU Wolf Approve (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ)

12 Jan 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2564

คู่มือการใช้งานระบบ SCI-TU Wolf Approve สำหรับแบบฟอร์ม HR004 และ S-SA004 v.1.1 (อัพเดตวันที่ 13 มกราคม 2564)

การขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่เป็นกรณีพิเศษ ผ่านระบบ SCI-TU Wolf Approve (สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ) ใน 4 ขั้นตอน