คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564

22 Jan 2021 | ข่าวการรับเข้าศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564

สมัครได้ที่ https://app.sci.tu.ac.th/grad_admission/

รายละเอียดแต่ละสาขาวิชาคลิกเลย ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมวดบัณฑิตศึกษา อาคารบรรยายรวม 5 ชั้น 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

โทร.0-2564-4440 ต่อ 2056 (คุณรุ่งทิพย์)