การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

25 Jan 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

📌การขอแจ้งจบการศึกษา ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาค 2 ปีการศึกษา 2563 ให้ดำเนินการแจ้งจบการศึกษาดังนี้
📌ส่งแบบฟอร์มภายในวันที่ 3-12 กุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบกระจายโครงสร้างหลักสูตร https://sci.tu.ac.th/academic-scitu-th/

ส่งใบกระจายโครงสร้าง https://forms.gle/LDZjt3yJEnCrJt4w5