นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชมเชย ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรมประกันภัยระดับชาติ ปีที่ 2

1 Feb 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาการประกันภัย สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คว้ารางวัลชมเชย (Top 5) ในงานประกวดแข่งขันนวัตกรรมประกันภัยระดับชาติ ปีที่ 2 OIC Innovation Award 2020 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ ประกันภัย (คปภ.)

1. นางสาวภัณฑิรา เตชะพรสิน
2. นางสาวนภสร วันทะสิงห์
3. นางสาวพรชิตา วายะลุน
4. นางสาวพัชริดา จงหาญ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.แสงดาว วงค์สาย

รายละเอียด ผลงาน
SHOPSURE
YOU SHOP WE SAVE

แพลตฟอร์มที่จะทำหน้าที่เป็น Risk Assetment for shopping online fraud ซึ่งจะช่วยให้การซื้อสินค้าออนไลน์มีความปลอดภัยและน่าเชื่อถือ ด้วยการประเมินระดับความเสี่ยงของร้านค้าให้ลูกค้าได้ทราบ ผ่านแถบสี เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการซื้อสินค้าออนไลน์แบบไม่ต้องกลัวโดนโกง พร้อมเพิ่มความมั่นใจอีกชั้นด้วยบริการเสริมในการซื้อประกันภัยการซื้อสินค้าออนไลน์