มธ. คิดค้นเทคโนโลยีแผนที่แบบเรียลไทม์ ที่ระบุพิกัดประสบภัยพิบัติจากโซเชียลมีเดียได้ ช่วยบรรเทาสาธารณภัย

22 Feb 2021 | SCI + LIFE, งานวิจัยคณะฯ

แผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยแบบเรียลไทม์ หรือแพลตฟอร์มบริการสร้างเว็บไซต์สำหรับแสดงข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ (GIS with Crowdsourcing as a Service – GCaaS) พัฒนาโดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใช้เทคนิคด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดแสดงแผนที่แสดงตำแหน่งผู้ประสบภัยและภาพข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของพื้นที่ประสบภัย