“โฟมยางพารา” ดูดคราบน้ำมันหายพริบตาใน 3 วินาที

22 Feb 2021 | SCI + LIFE, งานวิจัยคณะฯ

โฟมมหัศจรรย์ดูดซับน้ำมันเชื้อเพลิง “พาราโวลา” เป็นนวัตกรรมจากยางพารา ในรูปแบบที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถกักเก็บน้ำมันได้ทุกชนิด ตั้งแต่น้ำมันปิโตรเลียม น้ำมันพืช ไปจนถึงน้ำมันสัตว์ สามารถกัก เก็บและกันน้ำมันไว้ในตัวเองโดยไม่ซึมน้ำ ทำให้พาราโวลามีน้ำหนักเบาและสามารถลอยตัวอยู่เหนือผิวน้ำได้โดยตลอด ซึ่งแตกต่างจากฟองน้ำหรือวัสดุซับน้ำมันทั่วไป