รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน ครั้งที่ 5/2564

25 Mar 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพรักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2564

ระดับวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม