รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 6/2564

1 Apr 2021 | ข่าวรายการรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพรักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ ครั้งที่ 5/2564

ระดับวุฒิปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดเพิ่มเติม