ขอแสดงความยินดีกับ รศ. ดร.ศุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48

7 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

🎉ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุภกร บุญยืน ภาควิชาเคมี 🥈ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากเวทีประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 48 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (The 48th International Exhibition of Inventions Geneva (SPECIAL EDITION 2021 Inventions Geneva Evaluation Days Virtual Event))