คุณปอย ตรีชฎา บรรยายพิเศษ ในรายวิชา วท.301 การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “Smart Sci-Innovative Entrepreneur”

7 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติจาก คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ มาเป็นวิทยากรพิเศษ ในรายวิชา วท.301 การประกอบการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “Smart Sci-Innovative Entrepreneur” ให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร กว่า 700 คน ซึ่งแบ่งเป็นภาคเช้า และบ่าย โดยบรรยายผ่านโปรแกรม MS Teams (Live event)

จากภาพที่คุ้นเคยกับการเป็นนางงาม นักแสดง และผลงานในวงการบันเทิง วันนี้ คุณปอย มาแชร์ประสบการณ์ด้านการเรียนข้ามสายจากศิลป์มาวิทย์ การเข้าสู่เส้นทางนักวิจัยที่มีรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมการันตี การเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของกิจการ บริษัท BIOMT

ทุกเหตุการณ์และประสบการณ์ที่แชร์ เป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจอย่างมากกับผู้ที่ได้รับฟังผ่าน live event โดยคุณปอยมี motto ที่สำคัญ เน้นย้ำ และฝากไว้คือ “ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้” ขอให้เริ่มลงมือทำขอขอบคุณท่านคณบดี และทีมบริหารที่ได้เข้ามามอบของขวัญที่ระลึก และกล่าว

ขอบคุณ คุณปอย ตรีชฎา เพชรรัตน์ ที่ให้เกียรติและสละเวลามาถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรในครั้งนี้