ประกาศ ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนกล้ายูงทอง ปีการศึกษา 2564

7 Apr 2021 | ข่าวทุนการศึกษา, ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีแก่นักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุนกล้ายูงทอง) รุ่นที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564