คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงาน Student Job Fair 2021

7 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงาน Student Job Fair 2021

ระหว่างวันที่ 19-23 เม.ย. ช่วงเวลา 17.30-18.30 น.

โดยจะแบ่งออกเป็นวันละ 2 บริษัท

วันที่ 19 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPLI)
วันที่ 20 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท Modern Dyestuffs & Pigments Co.ltd และ บรัษัท อินโนวิช โซลูชั่น จำกัด
วันที่ 21 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด และ T.U.W.Textile Co.,ltd

วันที่ 19 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ บริษัท พัฒนาผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPLI)

วันที่ 20 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท Modern Dyestuffs & Pigments Co.ltd และ บรัษัท อินโนวิช โซลูชั่น จำกัด

วันที่ 21 เมษายน 2564 พบกับ บริษัท ซันฟูดส์ จำกัด และ T.U.W.Textile Co.,ltd