คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

7 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป

📣คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

📅วันที่ 24 เมษายน 2564

💻ในรูปแบบออนไลน์ทาง MS Team