คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #SCITU จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564

9 Apr 2021 | ข่าวทั่วไป, ข่าวสารและกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #SCITU จัดกิจกรรมร่วมสืบสานประเพณีไทย

รศ.ดร.ณัฐธนนท์ หงส์วริทธิ์ธร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมสรงน้ำพระ เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

ณ ห้องนันทนาการ อาคาร บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต